Case: Pixl

Aanzicht van Leeuwarden via het water

In het voorjaar van 2020 ben ik in contact gekomen met Erwin Manten. Eigenaar van het online marketing bureau Pixl in Leeuwarden. Erwin had behoefte aan wat meer sturing op de interne organisatie en het financiële stuk van zijn bedrijf.

Tijdens de inventarisatie van de huidige situatie was er al veel informatie direct beschikbaar. De informatie die nog niet beschikbaar was hebben we vervolgens eerst in kaart gebracht. Daarbij was ook de medewerking nodig van alle medewerkers bij Pixl. Aan iedereen werd gevraagd om al haar of zijn gemaakte uren zorgvuldig te gaan registreren opdat we beter inzicht en grip kregen op de inzet van hun capaciteit.

Daarna is alle verzamelde informatie door mij geanalyseerd en vertaald om iets te kunnen zeggen over de huidige situatie en die van de afgelopen jaren. Van daaruit zijn Erwin en ik gezamenlijk gaan kijken naar de gewenste situatie en welke concrete doelstellingen daarbij horen. Deze hebben we op papier gezet en de bijbehorende sturingsindicatoren zijn vervolgens door mij verwerkt in de organisatiecockpit. De organisatiecockpit is online beschikbaar gesteld in Google Data Studio en wordt maandelijks bijgewerkt zodat er snel kan worden bijgestuurd indien de koers afwijkt van het doel.

Zoals ze bij Pixl zeggen was dit een mooi voorbeeld van ‘samen naar online succes’ 😉