Toepassen van het OGSM-model: Een praktijkcase in Strategische Planning

Introductie

Ik maak sinds kort gebruik van het OGSM-model. Dit model is een instrument voor bedrijfsplanning dat helpt bij het definiëren en implementeren van strategische doelen. De afkorting OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Ik heb voor dit model gekozen omdat het op een toegankelijke en heldere manier inzicht biedt in de strategie van de organisatie. Recent heb ik het toegepast bij Buwalda Rioolservice in Franeker.

Over het OGSM-model

Doelstellingen (Objectives): Deze vormen de basis van het OGSM-model en vertegenwoordigen in essentie de visie en ambitie van een organisatie. Het betreft wat het bedrijf op de lange termijn zal bereiken. Een goede doelstelling is inspirerend, richtinggevend en duidelijk.

Doelen (Goals): Dit zijn de kwantitatieve resultaten die aantonen dat de doelstelling wordt gerealiseerd. Deze doelen dienen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden te zijn (ook wel bekend als SMART).

Strategieën (Strategies): Dit zijn de strategische acties die je gaat ondernemen om je doelen te bereiken en daarmee je langetermijndoelstelling en ambitie te realiseren. Deze strategische acties moeten concreet genoeg zijn om te implementeren, maar ook voldoende flexibel om aan te passen aan veranderingen. Als het doel bijvoorbeeld is om de omzet te verhogen, kan een strategie zijn: “Lanceren van een nieuwe productlijn gericht op milieubewuste consumenten.”

Meten (Measures): Dit zijn de specifieke indicatoren die gebruikt worden om de voortgang te meten. Ze zijn meetbaar en laten zien of de strategieën effectief zijn in het bereiken van de doelen en uiteindelijk de doelstelling. Een maatstaf kan bijvoorbeeld zijn: “Het aantal verkochte items uit de nieuwe productlijn” of “De jaarlijkse groei van de omzet.”

Het is belangrijk dat al deze elementen met elkaar verbonden zijn in het OGSM-model. De langetermijndoelstelling (visie en ambitie) bepaalt de doelen. Uit deze doelen vloeien je strategieën (strategische acties) voort. En op basis van deze doelen en strategieën bepaal je hoe de voortgang wordt gemeten (kpi’s). Elk onderdeel moet op de andere delen aansluiten om een consistent en effectief plan te vormen. Mijn tip: controleer zo nu en dan of alles nog goed op elkaar aansluit!

Praktijkcasus Buwalda Rioolservice

Onlangs heb ik samen met het management van Buwalda Rioolservice in een aantal sessies het OGSM-model toegepast.

Buwalda Rioolservice is een ambitieus bedrijf dat voornamelijk actief is in Friesland. Dagelijks helpen ze zowel B2C- als B2B-klanten bij allerlei rioleringsproblemen.

Omdat ik het OGSM-model in het verleden bij mijn eigen bedrijf Vloerkledenloods in een vergelijkbare situatie met succes heb toegepast, leek het mij ook hier een nuttig en effectief model.

Het management van Buwalda Rioolservice had bij de uitvoering van hun dagelijkse werk en het maken van diverse keuzes op gebieden als sales en marketing geen directe link met de langetermijnvisie en -strategie. Hierdoor konden bepaalde keuzes niet goed doordacht worden gemaakt of werden ze uitgesteld.

Door gezamenlijk het gehele OGSM-model in te vullen op basis van hun specifieke situatie, hebben we waardevolle inzichten gekregen. Het management kan nu op elk moment de verbanden inzien en bepalen waar de focus ligt als het gaat om de uitvoering van de verschillende strategieën. De uitvoering hebben we tevens verwerkt in een concrete actielijst, die maandelijks wordt bijgewerkt.

Hulpbronnen

Tijdens het traject en schrijven van dit artikel heb ik gebruik gemaakt van twee bronnen:

1. Op deze pagina vind je veel aanvullende informatie over het OGSM: https://www.knowledgefornature.nl/news/uitleg-ogsm-met-voorbeeld/ .

2. En op deze website heb ik een SWOT template gedownload: Managementmodellensite.nl