Wat is een KPI Dashboard? Een compleet overzicht

kpi-dashboard

In de wereld van bedrijfsvoering zijn gegevens niet slechts cijfers; ze zijn het kompas dat organisaties leidt naar succes en groei. Sleutel tot het navigeren door de complexe wateren van bedrijfsgegevens zijn Key Performance Indicators, ofwel KPI’s. Deze indicatoren fungeren als bakens, die bedrijven helpen hun prestaties effectief te meten en strategische beslissingen te sturen. Maar hoe breng je deze KPI’s overzichtelijk en begrijpelijk in beeld? Het antwoord ligt in het gebruik van KPI-dashboards.

Een KPI-dashboard is een visuele weergave die de meest cruciale prestatie-indicatoren voor een bedrijf of afdeling samenbrengt. Het gaat niet alleen om het tonen van gegevens; het gaat om het vertalen van deze gegevens naar bruikbare inzichten. In dit artikel verkennen we wat KPI-dashboards precies zijn, waarom ze zo belangrijk zijn in het hedendaagse bedrijfsleven, en hoe ze kunnen helpen bij het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Of je nu een manager, analist of een kleinbedrijfseigenaar bent, een goed begrip van KPI-dashboards is essentieel om je organisatie naar een hoger niveau te tillen

Wat is een KPI?

In de wereld van bedrijfsanalyse en -prestaties is een term die je vaak zult tegenkomen ‘KPI’, wat staat voor ‘Key Performance Indicator’. Maar wat betekent dit precies, en waarom zijn KPI’s zo cruciaal in het managen van een bedrijf?

De basis van KPI’s:

Een KPI is een meetbare waarde die aantoont hoe effectief een bedrijf zijn doelstellingen bereikt. KPI’s variëren sterk tussen bedrijven en industrieën, afhankelijk van hun specifieke prestatiedoelen. Ze kunnen zich richten op verschillende aspecten van bedrijfsvoering, zoals financiële prestaties, klanttevredenheid, operationele efficiëntie, en kwaliteitsborging.

Voorbeelden van KPI’s:

 • Financiële KPI’s: Zoals netto-omzet, brutowinstmarge, netto-inkomen.
 • Klantgerichte KPI’s: Klanttevredenheidsscores, klantbehoud, net promoter score (NPS).
 • Operationele KPI’s: Productietijd, voorraadniveaus, orderverwerkingstijd.
 • Personeelsgerichte KPI’s: Medewerkersbetrokkenheid, personeelsverloop, opleidingseffectiviteit.

Het belang van KPI’s:

KPI’s zijn niet zomaar getallen; ze zijn de levensader van een bedrijf. Ze bieden objectieve bewijzen van de voortgang naar het bereiken van strategische en operationele doelstellingen, en helpen bedrijven zich te richten op wat belangrijk is. Door middel van KPI’s kunnen managers afwijkingen van de doelstellingen snel identificeren en corrigerende maatregelen nemen. Ze zijn essentieel voor een data gedreven benadering van besluitvorming, wat leidt tot meer geïnformeerde en effectieve beslissingen.

In de volgende sectie zullen we dieper ingaan op wat een dashboard is en hoe het samenhangt met KPI’s, waardoor een krachtig hulpmiddel ontstaat voor het monitoren en verbeteren van bedrijfsprestaties.

Wat is een Dashboard?

Na het begrijpen van wat KPI’s zijn, is de volgende stap het verkennen van de rol van dashboards in het bedrijfsleven. Een dashboard in deze context is vergelijkbaar met het dashboard in een auto: het biedt een snel, gemakkelijk te begrijpen overzicht van de huidige status en prestaties.

Definitie van een dashboard:

In de wereld van bedrijfsanalyse is een dashboard een visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om één of meerdere doelstellingen te bereiken. Het toont gegevens en KPI’s in een intuïtieve en gemakkelijk te begrijpen formaat, vaak in de vorm van grafieken, diagrammen en tabellen.

Functies van een dashboard:

 • Real-time monitoring: Dashboards bieden actuele informatie, vaak in real-time, zodat je onmiddellijk op de hoogte bent van de prestaties van je bedrijf.
 • Eenvoudige visualisaties: Complexe gegevens worden omgezet in begrijpelijke visualisaties, waardoor het makkelijker is om trends, patronen en problemen te identificeren.
 • Besluitvorming: Door belangrijke gegevens in één oogopslag te tonen, helpen dashboards bij het nemen van snelle en geïnformeerde beslissingen.

Typen dashboards:

 • Strategische dashboards: Gericht op langetermijndoelstellingen en -strategieën, ideaal voor leidinggevenden en senior management.
 • Analytische dashboards: Bieden diepgaande analyses en zijn bedoeld voor data-analisten en andere professionals die zich bezighouden met het analyseren van complexe datasets.
 • Operationele dashboards: Gericht op de dagelijkse operatie van een bedrijf, ideaal voor lijnmanagers en teamleiders.

Belang van een dashboard:

Het gebruik van dashboards in bedrijfsanalyse is onmisbaar geworden. Ze bieden een duidelijk pad voor het meten en beheren van prestaties, stellen bedrijven in staat snel te reageren op veranderingen en helpen bij het opstellen en volgen van effectieve strategieën.

In de volgende sectie zullen we zien hoe KPI’s en dashboards samenkomen om een krachtig instrument te vormen voor het monitoren en verbeteren van bedrijfsprestaties: het KPI-dashboard.

Het samenvoegen – Wat is een KPI Dashboard?

Na het verkennen van zowel KPI’s als dashboards, is het tijd om deze concepten samen te voegen en te onthullen wat een KPI-dashboard precies is, en hoe het een onmisbaar hulpmiddel is voor moderne bedrijven.

Definitie van een KPI Dashboard:

Een KPI-dashboard is een visuele tool die de meest kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) van een organisatie verzamelt en weergeeft. Het combineert de gedetailleerde metingen van KPI’s met de overzichtelijke en toegankelijke vorm van een dashboard. Dit type dashboard is ontworpen om organisaties een real-time overzicht te geven van hun prestaties tegen hun belangrijkste doelen.

Kenmerken van een KPI Dashboard:

 • Gerichte dataweergave: In tegenstelling tot algemene bedrijfsdashboards, focust een KPI-dashboard op specifieke sleutelindicatoren die cruciaal zijn voor het succes van de organisatie.
 • Aanpasbaarheid en flexibiliteit: Deze dashboards zijn vaak aanpasbaar om de unieke doelstellingen en behoeften van verschillende afdelingen of functies binnen een organisatie aan te passen.
 • Interactieve elementen: Velen bieden interactieve elementen, zoals de mogelijkheid om in te zoomen op specifieke data, verschillende tijdsperiodes te bekijken, of verschillende datareeksen te vergelijken.

Het nut van KPI Dashboards:

 • Verbeterde besluitvorming: Door leiders en managers een duidelijk zicht te geven op de prestaties van de organisatie, helpen KPI-dashboards bij het maken van betere, data-gestuurde beslissingen.
 • Efficiënte prestatiebewaking: Ze stellen organisaties in staat om hun voortgang naar belangrijke doelen voortdurend te bewaken en snel actie te ondernemen wanneer dat nodig is.
 • Verhoogde transparantie en communicatie: Door cruciale informatie toegankelijk te maken voor relevante stakeholders, bevorderen KPI-dashboards transparantie en stimuleren ze communicatie binnen het bedrijf.

Kort samengevat:

Een KPI-dashboard is niet zomaar een tool voor datavisualisatie; het is een strategisch instrument dat organisaties helpt hun operationele en strategische doelen te bereiken. In de volgende sectie zullen we de voordelen van KPI-dashboards verder verkennen en hoe ze kunnen worden ingezet voor een effectief bedrijfsbeheer.

Wat zijn dan de voordelen van een KPI Dashboard?

Voordelen van een KPI Dashboard

KPI-dashboards zijn niet alleen een visueel aantrekkelijke manier om gegevens te presenteren; ze bieden concrete voordelen die een directe impact hebben op de bedrijfsvoering en strategische planning. Hieronder verkennen we enkele van de meest significante voordelen van het gebruik van KPI-dashboards.

1. Verbeterde inzichten en analyse:

 • Directe zichtbaarheid: KPI-dashboards bieden directe zichtbaarheid van prestaties ten opzichte van de doelstellingen. Dit helpt bij het snel identificeren van trends, successen en gebieden die aandacht vereisen.
 • Data-gedreven beslissingen: Door belangrijke data in een overzichtelijk formaat te presenteren, faciliteren deze dashboards data-gedreven besluitvorming, essentieel voor moderne organisaties.

2. Verhoogde efficiëntie:

 • Tijdsbesparing: Door alle relevante KPI’s op één plek te verzamelen, besparen KPI-dashboards tijd die anders besteed zou worden aan het handmatig verzamelen en analyseren van gegevens.
 • Focus op belangrijke indicatoren: Door zich te concentreren op sleutelindicatoren, helpen ze medewerkers en leidinggevenden zich te richten op de meest kritieke aspecten van de bedrijfsvoering.

3. Stimuleert actie en verbetering:

 • Snelle identificatie van probleemgebieden: Probleemgebieden worden snel geïdentificeerd, waardoor bedrijven proactief kunnen reageren voordat kleine problemen escaleren.
 • Stimuleert continue verbetering: Door continue monitoring en feedback over prestaties, moedigen KPI-dashboards een cultuur van continue verbetering aan.

4. Versterkt doelgerichtheid en strategische afstemming:

 • Duidelijkheid in doelstellingen: Ze helpen alle teamleden de doelstellingen van de organisatie te begrijpen en hoe hun werk bijdraagt aan deze doelen.
 • Strategische afstemming: Door het volgen van KPI’s die rechtstreeks verband houden met strategische doelstellingen, verzekeren KPI-dashboards dat de inspanningen van het team zijn afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie.

Conclusie:

KPI-dashboards zijn een essentieel hulpmiddel voor elke organisatie die haar prestaties wil optimaliseren. Ze zijn niet alleen een middel voor het weergeven van data, maar fungeren als een cruciaal instrument voor strategisch management, operationele efficiëntie en continue verbetering.

In de volgende sectie zullen we bespreken hoe je een KPI-dashboard effectief kunt opzetten en optimaliseren om maximale voordelen te behalen

Basis elementen van een effectief KPI Dashboard

Een effectief KPI-dashboard is meer dan alleen een verzameling grafieken en cijfers. Het is een zorgvuldig ontworpen tool die cruciale inzichten biedt voor besluitvorming. Laten we de kerncomponenten bekijken die een KPI-dashboard effectief en functioneel maken.

1. Relevantie en selectie van KPI’s:

 • Gerichte KPI’s: Kies KPI’s die direct zijn gerelateerd aan de kernstrategieën en doelstellingen van je bedrijf. Te veel of irrelevante KPI’s kunnen de aandacht afleiden van wat echt belangrijk is.
 • Meetbare doelstellingen: Elke KPI moet meetbaar en gekoppeld zijn aan een specifieke, kwantificeerbare doelstelling.

2. Helderheid en Leesbaarheid:

 • Visuele eenvoud: Een overzichtelijk en ongecompliceerd ontwerp helpt de gebruiker snel de benodigde informatie te vinden en te interpreteren.
 • Consistente visualisaties: Gebruik consistente kleuren, lettertypen en grafiekstijlen om verwarring te voorkomen en vergelijkingen te vergemakkelijken.

3. Real-Time Data en Toegankelijkheid:

 • Actuele informatie: Voor veel KPI’s is real-time monitoring cruciaal. Zorg ervoor dat je dashboard deze capaciteit heeft, zodat gebruikers actuele gegevens zien.
 • Toegankelijkheid: Het dashboard moet toegankelijk zijn voor alle relevante stakeholders, met eventueel aangepaste weergaven voor verschillende gebruikersgroepen.

4. Interactiviteit en aanpasbaarheid:

 • Interactieve elementen: Gebruikers moeten kunnen inzoomen op details, verschillende gegevenspunten kunnen verkennen, en periodes kunnen aanpassen voor een diepere analyse.
 • Aanpasbaarheid: De mogelijkheid om het dashboard aan te passen aan veranderende behoeften en doelen is essentieel voor langdurig gebruik en relevantie.

5. Integratie en Samenhang:

 • Gegevensintegratie: Een effectief dashboard integreert data uit verschillende bronnen naadloos, waardoor een holistisch beeld van de prestaties ontstaat.
 • Samenhang en context: De KPI’s moeten in de juiste context worden gepresenteerd, met duidelijke relaties tussen verschillende data-elementen.

Kort samengevat:

Het ontwerpen van een effectief KPI-dashboard vereist aandacht voor detail, een duidelijk begrip van de bedrijfsdoelen, en een focus op gebruikerservaring. Met deze elementen op zijn plaats, wordt je KPI-dashboard een onmisbare tool voor het monitoren, analyseren en sturen van bedrijfsprestaties.

Eindconclusie:

In dit artikel hebben we de cruciale elementen van KPI-dashboards ontrafeld, van hun basisdefinitie tot de voordelen en kerncomponenten. KPI-dashboards zijn niet alleen essentieel voor het visualiseren van bedrijfsprestaties, maar ze zijn ook een strategische tool die de besluitvorming ondersteunt, efficiëntie verhoogt, en een cultuur van voortdurende verbetering bevordert.

Samenvattend, enkele sleutelpunten:

 1. KPI’s zijn meetbare waarden die aangeven hoe goed een bedrijf zijn doelstellingen bereikt.
 2. Dashboards bieden een visueel inzichtelijke weergave van deze KPI’s, waardoor complexe data gemakkelijk te begrijpen en te analyseren zijn.
 3. Een effectief KPI-dashboard combineert relevantie, helderheid, actualiteit, interactiviteit en integratie om een alomvattend beeld van de prestaties te bieden.

De volgende stap? Het optimaliseren van je KPI-dashboard. In onze aankomende blogpost duiken we dieper in hoe je je KPI-dashboard kunt verfijnen en afstemmen op de unieke behoeften en doelen van je organisatie. Van het kiezen van de juiste KPI’s tot het aanpassen van de dashboard lay-out voor maximale impact, we zullen praktische tips en strategieën verkennen om je dashboard niet alleen functioneel, maar ook transformationeel te maken. Blijf dus op de hoogte en zorg ervoor dat je geen van deze waardevolle inzichten mist!

Dirk de Groot eigenaar van Kokpit

Ik, Dirk de Groot, ontwikkel graag samen met jou een KPI Dashboard dat aansluit op jouw situatie en wensen. Hoe? Dat lees je in het stappenplan of ervaar je in een gratis demo.

Bekijk ook via korte video’s op mijn YouTube kanaal hoe een organisatie kpi dashboard voor jou werkt!